Triedy

1. trieda - MRAVČEKOVIA

p. učiteľky: Mgr. Vaníková Milada - triedna učiteľka, Olekšáková Iveta

2. trieda - VČIELKY

p. učiteľky: Zalková Beáta - triedna učiteľka, Krupeľáková Zuzana

3. trieda - MOTÝLIKY

p. učiteľky: Vladimíra Kamzíková - triedna učiteľka, Valičeková Kamila

4. trieda - VRABČEKOVIA

p. učiteľky: Gabániová Ľudmila - triedna učiteľka, Hubcejová Ľubica

5. trieda - LIENKY

p. učiteľky: Pavúková Lenhartová Silvia - triedna učiteľka, Mgr. Zajacová Veronika, Mgr. Lukáčová Jaroslava

6. trieda - SOVIČKY

p. učiteľky: Kačmarová Monika - triedna učiteľka, Jusková Diana

7. trieda - SLNIEČKA

p. učiteľky: Rondzíková Milena - triedna učiteľka, Miklošová Božena, Helena Sásová

8. trieda - ŽABKY

p. učiteľky: Goroľová Andrea - triedna učiteľka, Hympán Lucia

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Zmluvy a poistenia školy

Zmluvy a poistenia školy - kliknite

Harmonogram dovoleniek počas letných prázdnin

Harmonogram 2022 - kliknite

Dôležité čísla účtov

  • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
  • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
  • Darovací účet: