Triedy

1. trieda - MRAVČEKOVIA

p. učiteľky: Olekšáková Iveta - triedna učiteľka, Mgr. Vaníková Milada

2. trieda - VČIELKY

p. učiteľky: Rondzíková Milena - triedna učiteľka, Zalková Beáta

3. trieda - MOTÝLIKY

p. učiteľky: Sásová Helena - triedna učiteľka, Valičeková Kamila

4. trieda - VRABČEKOVIA

p. učiteľky: Gabaniová Ľudmila - triedna učiteľka, Hubcejová Ľubica

5. trieda - LIENKY

p. učiteľky: Pavúková Silvia - triedna učiteľka, Ivanecká Jana

6. trieda - SOVIČKY

p. učiteľky: Jusková Diana - triedna učiteľka, Kačmarová Monika

7. trieda - SLNIEČKA

p. učiteľky: Hnatová Anna - triedna učiteľka, Miklošová Božena

8. trieda - ŽABKY

p. učiteľky: Goroľová Andrea - triedna učiteľka, Jana Toporová

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Zmluvy a poistenia školy

Zmluvy a poistenia školy - kliknite

Harmonogram dovoleniek počas letných prázdnin

Harmonogram 2022 - kliknite

Dôležité čísla účtov

  • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
  • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
  • Darovací účet: