Kontakt

Napíšte nám

Privítame vaše postrehy, nápady a pripomienky, ktoré povedú k skvalitneniu našej práce.

Adresa školy

Materská škola

Čapajevova 17

080 01 Prešove-mail:ms.capajevova@condornet.sk

Telefón - riaditeľka MŠ: 051/771 03 25

Telefón - vedúca ŠJ: 051/771 34 15

Telefón - mobilné číslo: 0949 545 420

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Zmluvy a poistenia školy

Zmluvy a poistenia školy - kliknite

Harmonogram dovoleniek počas letných prázdnin

Harmonogram 2022 - kliknite

Dôležité čísla účtov

  • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
  • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
  • Darovací účet:
  • Najnovšie fotografie