Kontakt

Napíšte nám

Privítame vaše postrehy, nápady a pripomienky, ktoré povedú k skvalitneniu našej práce.

Adresa školy

Materská škola

Čapajevova 17

080 01 Prešove-mail:ms.capajevova@condornet.sk

Telefón: 0910 433 514

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Školský časopis

Aktuálne číslo - pripravujeme

Dôležité čísla účtov

  • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
  • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
  • Darovací účet:
  • Najnovšie fotografie