Dokumenty

Zápisný lístok stravníka
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Okienko pre rodičov
Poistenia školy
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov
Pokyny riaditeľom škôl a školských zariadení k otvoreniu škôl od 1.9.2020
Zápisný lístok stravníka
Žiadosť o predĺženie dochádzky v MŠ
Informácie o dieťati - dotazník
Sprievodca materskou školou
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov
Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku na prevádzku materskej školy
Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa
2 % z dane - tlačivá
Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy
Kolektívna zmluva
Zmluva - zber odpadov
Rady pre rodičov - Vaše dieťa nechce rozprávať?
Zloženie Rodičovskej rady školy MŠ Čapajevova 17, Prešov v šk. roku 2017/2018
Zloženie Rady školy MŠ Čapajevova 17, Prešov v šk. roku 2017/2018
Štatút Rodičovského združenia pri Materskej škole Čapajevova 17, Prešov
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
Pre rodičov - Výchovné desatoro
Pre rodičov - Memorandum dieťaťa
Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Školský časopis

Aktuálne číslo - pripravujeme

Dôležité čísla účtov

  • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
  • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
  • Darovací účet:
  • Najnovšie fotografie