Dokumenty

Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
ŽIADOSŤ o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Zápisný lístok stravníka
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Okienko pre rodičov
Zmluvy a poistenia školy
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Žiadosť o predĺženie dochádzky v MŠ
Informácie o dieťati - dotazník
Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku na prevádzku materskej školy
Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy
Zloženie Rodičovskej rady školy MŠ Čapajevova 17, Prešov v šk. roku 2022/2023
Zloženie Rady školy MŠ Čapajevova 17, Prešov na obdobie 2020-2024
Štatút Rodičovského združenia pri Materskej škole Čapajevova 17, Prešov
Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Zmluvy a poistenia školy

Zmluvy a poistenia školy - kliknite

Harmonogram dovoleniek počas letných prázdnin

Harmonogram 2022 - kliknite

Dôležité čísla účtov

  • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
  • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
  • Darovací účet:
  • Najnovšie fotografie